Клиенти и партньори:

Имате нужда от фотограф за корпоративни снимки?


Пишете ми ако имате запитване за корпоративно заснемане. Ще се свържа с Вас при първа възможност, за да обсъдим подробности. Моля посочете всички вече известни параметри около заснемането: локация, дата, продължителност, брой хора за заснемане.