Бизнес портрети

Бизнес портрет. В корпоративните среди е задължителен за всеки, които иска да се развива, да се „продаде“ и да бъде забелязан. Представителният бизнес портрет отваря много врати и е в състояние да наклони везните в полза на притежателя си, защото ние хората мислим и възприемаме преди всичко визуално. Заявете своя корпоративен портрет от Vassileo!